خانه / ۱۳۸۸

آرشیو سالانه: ۱۳۸۸

سیره اخلاقی امام رضا علیه السلام

سال ها تاریخ شمسی گشت و گشت                    شادمان شد تا شنید این سرگذشت روز میلاد امام هشتم است                     هشت هشت جمعه ی هشتاد و هشت ************* ای کاش نشاط شیعه تکمیل شود              امسال دو بار سال تحویل شود ای کاش ...

ادامه مطلب »

سیره اخلاقی امام رضا علیه السلام

سال ها تاریخ شمسی گشت و گشت                    شادمان شد تا شنید این سرگذشت روز میلاد امام هشتم است                     هشت هشت جمعه ی هشتاد و هشت ************* ای کاش نشاط شیعه تکمیل شود              امسال دو بار سال تحویل شود ای کاش ...

ادامه مطلب »

شهادت ششمین نور از انوار الهی حضرتامام جعفر صادق (ع) پایگزار مذهب شیعه را خدمت شما و همه ی مسلمین بخصوص شیعیان تسلیت عرض می کنیم . قال الصادق (ع) :مومن به اندازه ی کارهای خوبش آزمایش می شود  پس ...

ادامه مطلب »

شهادت ششمین نور از انوار الهی حضرتامام جعفر صادق (ع) پایگزار مذهب شیعه را خدمت شما و همه ی مسلمین بخصوص شیعیان تسلیت عرض می کنیم . قال الصادق (ع) :مومن به اندازه ی کارهای خوبش آزمایش می شود  پس ...

ادامه مطلب »

شبستان می تواند نقد عالمانه و سازنده را نهادینه کند

شبستان می تواند نقد عالمانه و سازنده را نهادینه کند         . استان ها: مسئول نمایندگی خبرگزاری شبستان در آذربایجان شرقی گفت: نهادینه کردن نقد سازنده و عالمانه از برنامه های مهم این خبرگزاری است. محمد هادی نیا، ...

ادامه مطلب »

شبستان می تواند نقد عالمانه و سازنده را نهادینه کند

شبستان می تواند نقد عالمانه و سازنده را نهادینه کند         . استان ها: مسئول نمایندگی خبرگزاری شبستان در آذربایجان شرقی گفت: نهادینه کردن نقد سازنده و عالمانه از برنامه های مهم این خبرگزاری است. محمد هادی نیا، ...

ادامه مطلب »