خانه / ۱۳۸۸ / شهریور (برگه 2)

آرشیو ماهانه: شهریور ۱۳۸۸

کلاس نویسندگی کانون مسجد سید الشهدا: این کلاس ها فعالیت خود را از اوایل مرداد ماه اغاز کرده است.در ابتدا این کلاس ها اشاره ای به نوشتن و اهمیت های آن اشاره شد.سپس  درس نامه و انواع نامه در ادامه ...

ادامه مطلب »

کلاس نویسندگی کانون مسجد سید الشهدا: این کلاس ها فعالیت خود را از اوایل مرداد ماه اغاز کرده است.در ابتدا این کلاس ها اشاره ای به نوشتن و اهمیت های آن اشاره شد.سپس  درس نامه و انواع نامه در ادامه ...

ادامه مطلب »

کلاس طراحی خواهران

در این کلاس حدود ۲۰-۲۵ نفر هنر آموز فعال حضور دارند که به مربیگری ۲ مربی محترم آقای علیپور و خانم بخشی پور در حال برگزاری است . در این کلاس طراحی و نوعی خط به سبک هوهو که از ابداعات آقای ...

ادامه مطلب »

کلاس طراحی خواهران

در این کلاس حدود ۲۰-۲۵ نفر هنر آموز فعال حضور دارند که به مربیگری ۲ مربی محترم آقای علیپور و خانم بخشی پور در حال برگزاری است . در این کلاس طراحی و نوعی خط به سبک هوهو که از ابداعات آقای ...

ادامه مطلب »

کلاس نویسندگی

در این کلاس که حدودا ۱۵نفر شرکت فعال دارند و به مربیگری آقای منصورفر در حال برگزاری است موضوعات مرتبط با نویسندگی از جمله داستان نویسی – گزارش نویسی – شرح حال نویسی – داستان کوتاه – توصیف و…تدریس می ...

ادامه مطلب »

کلاس نویسندگی

در این کلاس که حدودا ۱۵نفر شرکت فعال دارند و به مربیگری آقای منصورفر در حال برگزاری است موضوعات مرتبط با نویسندگی از جمله داستان نویسی – گزارش نویسی – شرح حال نویسی – داستان کوتاه – توصیف و…تدریس می ...

ادامه مطلب »