خانه / ۱۳۹۰ / مرداد

آرشیو ماهانه: مرداد ۱۳۹۰

اعمال روز و شب هیجدهم ماه مبارک رمضان

نماز شب هیجدهم: چهار رکعت و در هر رکعت سوره مبارکه حمد و بیست و پنج مرتبه سوره مبارکه کوثر”انّا اَعطَیناک الکَوثَر” قرائت می گردد. اَللّهُمَّ نبِّهنی فیهِ لِبَرَکاتِ اَسحارِهِ، وَ نَوِّر فیهِ قَلبی بِضیآءِ اَنوارِهِ، وَ خُذ بِکُلِّ اَعضائی اِلَی ...

ادامه مطلب »

اعمال روز و شب شانزدهم ماه مبارک رمضان

نماز شب شانزدهم: دوازده رکعت بود که در هر رکعت بعد از سوره ی مبارکه ی حمد دوازده مرتبه سوره ی مارکه تکاثر”الهیکم التکاثر” قرائت می گردد. دعای روز شانزدهم: اَللّهُمَّ وَفِّقنی فیهِ لِمُوافقَهِ الاَبرار، وَ جَنِّبنی فیهِ مُرافَقَهَ الاَشرار، ...

ادامه مطلب »

اعمال روز و شب شانزدهم ماه مبارک رمضان

نماز شب شانزدهم: دوازده رکعت بود که در هر رکعت بعد از سوره ی مبارکه ی حمد دوازده مرتبه سوره ی مارکه تکاثر”الهیکم التکاثر” قرائت می گردد. دعای روز شانزدهم: اَللّهُمَّ وَفِّقنی فیهِ لِمُوافقَهِ الاَبرار، وَ جَنِّبنی فیهِ مُرافَقَهَ الاَشرار، ...

ادامه مطلب »

اعمال روز و شب پانزدهم ماه مبارک رمضان

نماز شب پانزدهم: چهار رکعت بوده، بدینصورت که در دو رکعت اول بعد ازسوره مبارکه حمد  صد مرتبه صوره مبارکه توحید و در دو رکعت دیگربعد ازسوره مبارکه حمد  پنجاه مرتبه سوره مبارکه توحید قرائت می گردد.   « دعای مختصر ...

ادامه مطلب »

اعمال روز و شب پانزدهم ماه مبارک رمضان

نماز شب پانزدهم: چهار رکعت بوده، بدینصورت که در دو رکعت اول بعد ازسوره مبارکه حمد  صد مرتبه صوره مبارکه توحید و در دو رکعت دیگربعد ازسوره مبارکه حمد  پنجاه مرتبه سوره مبارکه توحید قرائت می گردد.   « دعای مختصر ...

ادامه مطلب »

اعمال روز و شب چهاردهم ماه مبارک رمضان

 نماز شب چهاردهم: شش رکعت و در هر رکعت بعد از سوره ی مبارکه ی حمد، سی مرتبه سوره ی مبارکه زلزال”اذا زلزلت” قرائت می گردد.  « دعای مختصر روز چهاردهم » اللهمّ لا تؤاخِذْنی فیهِ بالعَثراتِ واقِلْنی فیهِ من ...

ادامه مطلب »

اعمال روز و شب چهاردهم ماه مبارک رمضان

 نماز شب چهاردهم: شش رکعت و در هر رکعت بعد از سوره ی مبارکه ی حمد، سی مرتبه سوره ی مبارکه زلزال”اذا زلزلت” قرائت می گردد.  « دعای مختصر روز چهاردهم » اللهمّ لا تؤاخِذْنی فیهِ بالعَثراتِ واقِلْنی فیهِ من ...

ادامه مطلب »